Følgende funktioner varetages af sygeplejerske/lægesekretærer:

Blodtryksmåling

Suturfjernelse

Blodprøvetagning og andre laboratoriefunktioner

Sårbehandling/forbindsskifte

Lungefunktionsundersøgelse

EKG

Urinundersøgelser

Diabeteskontrol

Kostvejledning/vægtkontrol

Rejseprofylakse

Vaccinationer

Øreskylning